Utställningar

  - Grupputställningar
Terriner. Rörstrands museum 1986.
Stengods, slumpat och blästrat glas.