Utställningar

  - Grupp- och
   separatutställningar


  - Bilder från
   utställningar
Terriner. Rörstrands museum 1986. Stengods, slumpat och blästrat glas.