Utställningar

  - Grupp- och
   separatutställningar


  - Bilder från
   utställningar
Saltglaserade urnor i stengods. Samlingsutställning Keramion, Frechen, Tyskland 1993.