Utställningar

  - Grupp- och
   separatutställningar


  - Bilder från
   utställningar
Rakuglas. Separatutställning med rakuobjekt på Galleri Lerverk, Göteborg 1997.