Utställningar

  - Grupputställningar

  - Separatutställningar
Rakuglas. Separatutställning med rakuobjekt på Galleri Lerverk,
Göteborg 1997.