Utställningar

  - Grupputställningar

  - Separatutställningar
Raku fat. Separatutställning med raku objekt på Galleri Lerverk, Göteborg 1997.