Utställningar

  - Grupp- och
   separatutställningar


  - Bilder från
   utställningar
Raku fat. Separatutställning med raku objekt på Galleri Lerverk, Göteborg 1997.