Utställningar

  - Grupp- och
   separatutställningar


  - Bilder från
   utställningar
Objekt, sandgjutet glas, Puppor. Galleri Porten Lidköping 2008.