Utställningar

  - Grupp- och
   separatutställningar


  - Bilder från
   utställningar
Objekt, terracotta 1. Galleri Porten Lidköping 2008.