Offentliga rum

  - Uppdragslista

  - Referenser
Vindvisare, Lidkpings kommun 2001.
Skulptur i tr och stl, formgiven i samarbete med Kicki Rask.