Offentliga rum

  - Uppdragslista

  - Referenser
Hemligheter, lasarettet i Lidköping.
Västra Götalandsregionens Konstenhet 2001.
Urnor i stengods med lock av sandgjutet glas.