Iittala AB

  Museiutställningar

  - Uppdragslista

  - Referenser

  Objekt
Kossa, Fulltofta Naturmuseum 2006.
Formgivning och produktion av attribut till utställning ritad av Kicki Rask.