Iittala AB

  Museiutställningar

  Objekt
Sverige 2000, Iittala AB.
Dekor till fat inför millenieskiftet.