Färgsättning

  - Uppdragslista

  - Referenser
Pingstkyrkan, Lidköping 2004. Trapphus.