Färgsättning

  - Uppdragslista

  - Referenser
Vändgatan 3,5 och 7, Riksbyggen, 2004. Trapphus.