Utställningar

  - Grupp- och
   separatutställningar


  - Bilder från
   utställningar
Vila, terracotta och tempera. Konsthall Mellbyskogen. Lidköping 2010.